Előjegyzés

BAGOLY EGÉSZSÉGHÁZ

KECSKEMÉT, BAGOLY UTCA 1/A.

email: info@bagolyegeszseghaz.hu

Tel.: .

×

EFOP-2.2.19-17-2017-00027

EFOP-2.2.19-17-2017-00027

Projekt címe: Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Bagoly Egészségházban

EFOP-2.2.19-17-2017-00027
Kedvezményezett neve: MEDITRES Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Bagoly Egészségházban
Szerződött támogatás összege: 99.984.500,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A Bagoly Egészségház szolgáltatási köre, tevékenységei, infrastruktúrája, és a rendelések száma folyamatosan bővül. Az Egészségház az 1992-es megalapítása óta mindig is nyitott volt az új lehetőségekre. Folyamatosan keresi azon megoldásokat, amellyel javítani tudja a nyújtott szolgáltatások színvonalát, és szélesíthetik azok körét.

Filozófiánk, és céljaink megvalósítása érdekében, a páciensek lakókörnyezetéhez közeli, biztonságos, komplex, az egészségügy minden szintjét erősítő, minőségi járóbeteg ellátás biztosításaérdekében 2017-ben pályázatot nyújtottuk be az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése”felhívásra, mely projekttel a Felhívásban meghatározott, a „kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas járóbeteg szakellátási infrastruktúra megteremtését” kívánjuk megvalósítani, orvostechnikai eszközök beszerzésével.

Fejlesztésünk célja, hogy a Bagoly Egészségház magas színvonalon feleljen meg a szakmai kritériumoknak és eredményesen nyújtson szolgáltatásokat, az alap és szakellátás hatékony együttműködésével, egy folyamatosan korszerűsödő egészségügyi rendszerben. Célunk, hogy a fejlett diagnosztikai eszközök beszerzésével segítsük a betegségek korai felismerését és megelőzését, ezáltal a korai fázisban felismert betegségek visszaállítási ideje csökkenjen, lehetőség nyíljon arra, hogy az új orvostechnikai és diagnosztikai berendezések által a fekvőbeteg szakellátásba továbbított betegek száma csökkenjen. Célunk, hogy a projekt által megvalósuljon a jelenleg biztosított integrált egészségügyi szolgáltatás hatékonyságnövelése, az ellátási színvonal folyamatos fejlesztése, és a lakosság tájékoztatása, bekapcsolása az új emelt-szintű ellátásba. Célunk továbbá, hogy akár az ellátási területen kívüli polgárok számára is legyenek elérhetőek azon komplex egészségügyi ellátási formák, amelyek az egészség megőrzéséhez a biztonságot garantálják és a minőségi ellátást biztosítják a Bagoly Egészségházban. A projekt célja tehát a lakosság egészségügyi mutatóinak javítása, az egészségügyi ellátórendszer költséghatékonyságának javítása, a lakosság közeli ellátások és kórházkiváltó kezelések végzése, az ellátásszervezés, a beteg utak racionalizálása esetmegbeszélések, ellátási szintek közötti kommunikáció által, a lakosok munkaerő-piaci helyzetének javítása a lakosság elégedettségének és ezáltal a térség lakosságmegtartó erejének növelése, a kistérség és a járás vonzerejének növelése a magas színvonalú egészségügyi ellátással.

A projekt során a minőségi betegellátás feltételeinek megteremtése érdekében szükséges orvosi eszközök beszerzésére kerül sor. A beszerzendő eszközök az előzetes felmérések alapján, a szakterületek szükségleteinek megfelelően kerültek kiválasztásra, kizárólag költség-hatékony, korszerű terápiákat támogatnak. A projekt eredményeként 12 szakterületen, több diagnosztikai és terápiás eszköz kerül beszerzésre, melyekkel pácienseink minőségi ellátását tudjuk biztosítani.

Projekt kezdete: 2022.02.01.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.01.31.
Projekt azonosító szám: EFOP-2.2.19-17-2017-00027 - Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése

EFOP-2.2.19-17-2017-00027

Weboldalfejlesztés...